ĐẶT PHÒNG

Son Luong Hotel

Phòng 201

Size : 24m2

View : Biển Đẹp

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 202

Size : 22m2

View : Cảnh Quan

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 203

Size : 22m2

View :

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 204

Size : 22m2

View : Cảnh Quan

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 301

Size : 24m2

View : Biển Đẹp

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 302

Size : 22m2

View : Cảnh đẹp

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 303

Size : 22m2

View : Cảnh Quan

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 304

Size : 22m2

View : Cảnh Quan

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 401

Size : 24m2m2

View : Biển Đẹp

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm

Son Luong Hotel

Phòng 402

Size : 22m2

View : Cảnh Quan

Giường : 2

Giá : 500,000 - 800,000đ/đêm